-5 %
Arthur Hermann

Po Lietuvos ir Vokietijos dangumi

Voted 0
ISBN: 9786090708057
Author : Arthur Hermann
Published: 2022
Publisher: Vilniaus universitetas
Number of pages: 192
Language: Lithuanian
Format: Paperback
Description
Vokiečių kilmės asmens, gimusio 1944 m. Kaune ir 1958 m. persikėlusio į Vokietiją, atsiminimai. Pirma knygos „Po Lietuvos ir Vokietijos dangumi. Gyvenimas, lietuviškoji ir lituanistinė veikla“ dalis skirta asmeniniam gyvenimui – rašoma apie Vasario 16-osios gimnazijoje praleistus septynerius metus, apie studijas, šeimą ir profesiją. Antroje dalyje pristatyta autoriaus kultūrinė ir lituanistinė veikla Baltų krikščionių sąjungoje ir Lietuvių kultūros institute, aprašyta žurnalų „Annabergo lapelis“, „baltisches jahrbuch“ ir „Annaberger Annalen uber Litauen und eutschlitauische Beziehungen“ (www.annaberger-annalen.de) leidyba, veikla Europos lietuvių studijų savaitėse ir moksliniai darbai. Autorius Arthur Hermann artimai bendravo su Lietuvos, Vokietijos ir Lenkijos mokslininkais ir stengėsi tarpininkauti tarp Lietuvos ir Vokietijos.

Reviews (0)
Sign in to comment