-5 %
Mykolas Romeris

Mykolas Romeris. Dienoraštis: 1911 m. sausio 1-oji (14-oji) – 1912 m. balandžio 20-oji (gegužės 3-ioji)

Voted 0
ISBN: 9786098314250
Author : Mykolas Romeris
Published: 2023
Publisher: Lietuvos istorijos institutas
Language: Lithuanian
Format: Hardback
Description
„Dienoraščio“, pristatomo dešimtoje knygoje, teksto šerdį sudaro Autoriaus asmeninis gyvenimas, santykiai su artimiausiais šeimos nariais – Tėvu, Motina, seserimis, jų vyrais ir vaikais. Daug informacijos pateikiama apie M. Romerio Motinos, Konstancijos Tukalaitės (Tukałło), giminę ir giminaičių santykius, šiai giminei priklausiusius dvarus. Be to, čia apstu įvairių svarstymų, vertinimų, glaudžiai susijusių su Vilniaus kultūriniu ir politiniu gyvenimu XX a. pradžioje, mat Autorius – viena iškiliausių ir puikiai matomų figūrų Vilniaus lenkų, lietuvių, baltarusių veikloje. Todėl publikuojamas šaltinis atveria naujų perspektyvų modernioms lenkų, lietuvių ir baltarusių visuomenėms, kurios formavosi buvusiose LDK žemėse XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje, tirti. „Dienoraštis“ itin svarbus Autoriaus Mykolas Romeris asmenybės ir apskritai XX a. pradžios modernaus žmogaus raidai pažinti. Smulkiai aprašytos asmeninio gyvenimo peripetijos Skaitytojui atskleidžia šiuolaikiško žmogaus, kuris laužo tradicinės visuomenės požiūrį į vyro ir moters, sutuoktinio ir žmonos santykius, šeimos sampratą, meistriškai piešia modernios asmenybės paveikslą.

Reviews (0)
Write a review