-10 %
Kazys Grigas (sud.)

Lietuvių patarlės ir priežodži ai L-M

Voted 0
ISBN: 9786094253126
Author : Kazys Grigas (sud.)
Published: 2021
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautos
Number of pages: 728
Language: Lithuanian
Format: Hardback
Description

Ketvirtuoju Lietuvių patarlių ir priežodžių tomu pristatoma dar viena LLTI sukaupto lietuvių paremiologinio fondo dalis – posakiai su L ir M raidėmis prasidedančiais atraminiais žodžiais (2978 patarlių tipai).

Skelbiamos patarlės bei priežodžiai geriausiai atspindi senąjį, vadinamąjį tradicinį patarlių bei priežodžių klodą. Vis dėlto iš skelbiamos medžiagos matyti ir bendrosios patarlių žanro kaitos ypatybės. Vienas kitas iš skelbiamų posakių, kaip antai, Laktuvis loja, žebotinis teka; Brangu ligoniui diena, brangu diena antra; Raudonas kaip liktis, užfiksuotas tik senuosiuose raštuose. Kai kurios patarlės bei priežodžiai, kad ir vartoti ilgiau, taip pat jau pasitraukę ar besitraukiantys iš gyvosios vartosenos (pvz., Nelėksi [neskrisi] pirma laiko; Kaip laimėjo, taip išbarstė; Lobis – šiaudų kūlys). Dalis skelbiamų posakių turi ilgą gyvavimo tradiciją ir nuo seniausių laikų vartojami iki pat dabar (Lig laiko puodas vandenį neša; Ne laikas šunis lakinti, kai reikia medžioti; Mažas kupstas didelį vežimą verčia). Kai kurie, akivaizdu, į vartoseną atėję palyginti neseniai, neretas jų – aforistinio pobūdžio (Be pavydo meilė kaip valgis be druskos; Meilė be kančios kaip šuva be uodegos; Melas atjoja ant balto žirgo, o tiesa ateina pėsčiomis).

Palyginti su ankstesniais tomais, ketvirtajame tome ne tik gausiau aiškinama archajiška leksika, bet ir teikiama kur kas daugiau komentarų apie patarlių bei priežodžių sąsajas su kitų žanrų tautosaka – mįslėmis, tikėjimais, sakmėmis, pasakomis, dainomis.


Reviews (0)
Write a review