-5 %
Agnė Čivilytė (ats. red.)

Lietuvos Archeologija 48

Voted 0
ISBN: 86942248
Author : Agnė Čivilytė (ats. red.)
Published: 2022
Publisher: Lietuvos istorijos institutas
Number of pages: 336
Language: Lithuanian
Format: Hardback
Description
is, 48-asis, „Lietuvos archeologijos“ tomas yra išskirtinis. Jis radosi Europos civilizaciją sukrėtusios XXI amžiaus tragedijos verpetuose. 2022 metų vasario 24 dienos rytą nubudome faktų akistatoje, kuriam laikui sustingdžiusios sąmonę ir loginį mąstymą. Šio leidinio tekstai yra liudytojai susikaupimo ir siekio nepasiduoti. JAV, Lenkijos, Estijos, Vokietijos, Lietuvos ir Ukrainos mokslininkų straipsniai įvairiais aspektais susiję su Lietuvos ir Baltijos šalių archeologija.
Sužinosite, kaip neolito bendruomenės reagavo į stresines situacijas ir kaip archeologija geba jas atpažinti. Vėl nagrinėjama Marijos Gimbutienės iškelta žmonių migracijų hipotezė: nagrinėjant mokslininkės darbus, siekiama suvokti sudėtingos migracijos procesus ir jų priežastis, įvertinti jos indėlį į vadinamąją trečiąją archeologijos mokslo revoliuciją – šitai labai svarbu.
Tome pristatomi išsamūs vėlyvojo bronzos ir romėniškojo laikotarpio gyvenviečių tyrimai – puikus pavyzdys, kaip tarpdisciplininiai metodaitalkina archeologams tiksliau apibūdinti priešis torinių bendruomenių gyvenseną, mitybą, įvai rias veiklas. Ritualinė sritis visų pirma atsispindi laidojimo papročiuose, tad siekiama atsekti mi rusiųjų deginimo apeigų atsiradimo laiką ir prie žastis. Nustatytas ir XIII a. stačiatikių bendruomenės poveikis Vilniaus gyventojams (pagonims ir katalikams).
Šis „Lietuvos archeologijos“ tomas teikia ypatingą galimybę susipažinti su Ukrainos archeologijos mokslo tendencijomis nuo seniausių priešistorės laikų iki Viduramžių. Dalijimasis mūsų kolegų atradimais šiuo sunkiu laikotarpiu – tai tik nedidelė dalis to, ką galime padaryti, išreikšdami savo solidarumą su Ukrainos mokslininkais.
Leidinys baigiamas įdomiu tekstu apie kaulų kvapą ir skonį, intriguojančiai parodančiu Hein richo Schliemmano atradimų įtaką iškilių Lietuvos šviesuolių intelektinei – archeologinei – veiklai.

Reviews (0)
Write a review