-5 %
Donald H. Calloway, Mic

Pasiaukojimas Šv. Juozapui. Mūsų dvasinio tėvo stebuklai

Voted 0
ISBN: 9789955294542
Author : Donald H. Calloway, Mic
Published: 2021
Publisher: Katalikų pasaulio leidiniai
Number of pages: 352
Language: Lithuanian
Format: Paperback
Description
Juozapas, be kelių retų nuorodų [Bažnyčios] Tėvų raštuose, ilgus amžius tūnojo šešėlyje, užslaptintas, tik kaip dekoratyvi figūra bendrame Gelbėtojo gyvenimo paveiksle. Reikėjo laiko, kad pamaldumas jam neapsiribotų paviršutinišku žvilgsniu, bet įsišaknytų tikinčiųjų širdyse, o tada išsprogtų ypatingomis maldomis ir giliai pasitikinčiu atsidavimu. Didis džiaugsmas regint įspūdingą giliausių širdies jausmų proveržį buvo patausotas naujiesiems laikams! Šv. popiežius Jonas XXIII Būdų pasiaukoti šv. Juozapui yra labai daug. Užtenka paprastos maldos, išreiškiančios pasitikėjimą. Tačiau iš tiesų norint suprasti dvasinio tėvo didingumą, geriausia laikytis pasirengimo ir pasiaukojimo programos. Tokia programa leidžia įsigilinti į šv. Juozapo asmenį, privilegijas, titulus ir dorybes, ypač į jo meilę Dievo Sūnui ir visai žmonijai. Siūlomas Pasiaukojimas šv. Juozapui – tai 33 dienų programa, tinkama pavieniams žmonėms, šeimoms, grupėms, parapijoms ir vyskupijoms.

Reviews (0)
Write a review