-10 %
Valentina Burkšienė, Jaroslav Dvorak, Alvyda Obrikienė

Dalyvaujamasis biudžetas: nuo porto alegrės iki Klaipėdos mi

Voted 0
ISBN: 9786094811807
Author : Valentina Burkšienė, Jaroslav Dvorak, Alvyda Obrikienė
Published: 2023
Publisher: Klaipėdos universiteto leidykla
Number of pages: 106
Language: Lithuanian
Format: Hardback
Description

Mokslo studijoje „Dalyvaujamasis biudžetas: nuo Porto Alegrės iki Klaipėdos miesto“ nagrinėjama demokratiniam vystymuisi aktuali mokslinė problema: dalyvaujamojo biudžeto reikšmė ir vaidmuo XXI a. demokratinio viešojo valdymo sistemoje.

Šioje mokslo studijoje sujungiamos dalyvaujamojo biudžeto ir demokratijos tematikos, gvildenamos įtraukiosios plėtros ir elektroninės valdysenos kontekstuose. Reikšmingas Lietuvos savivaldybių patirties pristatymas, tikintis, kad pateikti pavyzdžiai paskatins spartesnę dalyvaujamojo biudžeto integraciją Lietuvos viešosios valdysenos sistemoje.

Pirmasis dalyvaujamasis biudžetas pasaulyje buvo įgyvendintas 1989 m. Porto Alegrėje, Brazilijoje, ir vis dar laikomas gerosios patirties pavyzdžiu. Tokio biudžeto įgyvendinimas sparčiai besivystančiame mieste turėjo tapti atsaku į kylančius sunkumus, teikiant būtinąsias viešąsias paslaugas miestiečiams. Dalyvaujamojo biudžeto taikymo rezultatai greitai parodė šios iniciatyvos naudą Porto Alegrėje ir sustiprino tikėjimą, kad dalyvaujamasis biudžetas gali išspręsti atsiribojimo nuo politikos problemas ir sužadinti piliečių į(si)traukimą, sprendžiant bendrus miesto gerovės klausimus. Akivaizdu, kad dalyvaujamasis biudžetas Lietuvoje sparčiai populiarėja. Tad studijoje įkomponuota Lietuvos savivaldos dalyvaujamoji patirtis.

Šiuo mokslo leidiniu „Dalyvaujamasis biudžetas: nuo Porto Alegrės iki Klaipėdos miesto“ autoriai tikisi prisidėti prie spartesnės dalyvaujamojo biudžeto integracijos mūsų šalyje, pateikia gerosios praktikos pavyzdžių, atkreipia dėmesį į teigiamą dalyvaujamojo biudžeto indėlį demokratinei raidai, tačiau ir įspėja apie galimus trikdžius bei ribotumus.


Reviews (0)
Write a review