-10 %
Rasa Braslauskienė

Ugdymo įstaigų vadyba

Voted 0
ISBN: 9786094810961
Author : Rasa Braslauskienė
Published: 2021
Publisher: Klaipėdos universiteto leidykl
Number of pages: 112
Language: Lithuanian
Format: Paperback
Description
Studijų knygos „Ugdymo įstaigų vadyba“ pirmajame skyriuje aptariama vadybos mokslo raida, pristatoma administravimo, vadybos, valdymo, vadovavimo, lyderystės esmė, analizuojami administracijos veiklos principai, organizacijos samprata ir jos valdymo struktūra, darbuotojų funkcijų pasiskirstymo reglamentavimas vadybos teorijoje bei nagrinėjami ugdymo įstaigų administravimo ir vadybos ypatumai. Antrajame skyriuje analizuojamos pagrindinių, klasikinių vadybinių funkcijų (planavimo, organizavimo, vadovavimo ir kontrolės) taikymo ypatumai ugdymo įstaigoje, vadovo savybės ir funkcijos, jų vaidmenys ugdymo įstaigoje, atskleidžiami komandinio darbo ypatumai.

Reviews (0)
Write a review