-5 %
Rasa Kreivytė

100 žaidimų krepšinio treniruotėms

Voted 0
ISBN: 9786098200386
Author : Rasa Kreivytė
Published: 2021
Publisher: Lietuvos sporto universitetas
Number of pages: 136
Language: Lithuanian
Format: Paperback
Description

Krepšinis - ypač judrus, žaibiškai kintančių ir nesikartojančių situacijų, todėl labai įdomus žaidimas. Vaikai krepšinio pradmenų išmoksta pradinėje mokykloje, o patys gabiausi atrenkami Į sporto mokyklas, kur tobulina krepšinio techniką, taktiką, fizinius gebėjimus.

Įgyvendinant didaktikos principus ir metodinius reikalavimus nuo paprasto - prie sudėtingo, nuo lengvo - prie sunkaus, nuo žinomo - prie nežinomo, didelis vaidmuo tenka judriesiems žaidimams (Stonkus, Kuklys, 2001), kuriuos ypač svarbu taikyti ankstyvuoju jaunųjų krepšininkų rengimo etapu (Canadas et al., 2018). Šiuo etapu judrieji žaidimai padeda treneriams lavinti vaikų dėmesį, erdvinį regėjimą ir jo atmintį, judesių koordinaciją, tikslumą (Leite et al., 2011).

Judrieji žaidimai sudaro itin palankią terpę visapusiškam vaiko vystymuisi (Buszard et al., 2016). Žaisdami judriuosius žaidimus vaikai suvokia naujas savo kūno galimybes, ugdosi fizinius ir techninius gebėjimus, leidžiančius tik jiems būdingu optimaliu būdu įveikti kliūtis (Policastro et al., 2018), mokosi savarankiškai spręsti įvairiausias žaidimo situacijas ir atranda tam daugybę įvairiausių būdų. Judrieji žaidimai ugdo ir lavina fizines bei psichines ypatybes: vikrumą, ištvermę, jėgą, greitį, reakciją, periferinį regėjimą, valią, savitvardą, intuiciją, ryžtingumą, suteikia laisvę žaidėjams ir sudaro idealią terpę kūrybiškumui lavinti. Žaisdami vaikai mokosi varžytis, tinkamai įvertinti savo bei kitų galimybes, susidoroti su pralaimėjimo kartėliu, analizuoti klaidas, gerbti varžovus (Chow, 2013; Wissel, 2011). Be to, jie išmoksta siekti tikslo, bendradarbiauti, būti organizuoti ir drausmingi.

Smagūs žaidimai, sumaniai įtraukti į įvairaus amžiaus vaikų ir paauglių treniruočių procesą, užtikrina didesnį ugdytinių pasitenkinimą sportine veikla, taigi ir ilgesnį aktyvų dalyvavimą joje, mažina traumų riziką, didina galimybę pasiekti užsibrėžtus tikslus (Light, 2006).

Krepšinio mokymo veiksmingumas daug priklauso nuo to, ar treneris, mokytojas, atsižvelgdamas į pratybų ar pamokos uždavinius, geba tinkamai parinkti judriuosius žaidimus (Sivils, 2010; Leite et al., 2011).

Metodinė priemonė „100 žaidimų krepšinio treniruotėms“ parengta bendradarbiaujant su Lietuvos krepšinio federacija, remiantis krepšinio trenerių sukaupta praktine patirtimi. Joje autoriai pateikia daugybę kūno ir kamuolio valdymo žaidimų, taip pat mentalinių gebėjimų bei fizinių ypatybių lavinimo žaidimų. Žaidimai suklasifikuoti, detaliai aprašyti, iliustruoti schemomis. Be to, pateikiami sudėtingesni žaidimų variantai, kuriais galima paįvairinti, padaryti įdomesnes pratybas, kūno kultūros pamokas. Pateiktus žaidimus galima laisvai interpretuoti priklausomai nuo pratybose dalyvaujančių ugdytinių skaičiaus, keisti žaidimo trukmę ir sąlygas pagal jų gebėjimus.

Skiriama Lietuvos sporto universiteto Treniravimo sistemų, Fizinio ugdymo ir sporto bei kitų studijų programų studentams, krepšinio ir kitų sporto šakų treneriams, taip pat ugdymo pedagogams, dirbantiems su įvairaus amžiaus sportininkų grupėmis.


Reviews (0)
Write a review