-5 %
Vytautas Jaržemskis

Transporto politikos pagrindai

Voted 0
ISBN: 9786094571237
Author : Vytautas Jaržemskis
Published: 2012
Publisher: Technika
Number of pages: 210
Language: Lithuanian
Format: Paperback
Description
Knygoje analizuojama transporto politikos esmė, jos tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti. Nagrinėjamas transporto politikos poveikis transporto sistemai ir kitoms šalies ūkio šakoms.

Išsamiai nagrinėjamos Europos Sąjungos bendrosios transporto politikos atsiradimo prielaidos ir šiuolaikinė transporto politika. Taip pat išanalizuota Lietuvos transporto politikos strategija ir prioritetai, pateikta tarptautinių transporto organizacijų veiklos apžvalga.

Knyga yra metodinė priemonė Transporto vadybos ir kitų specialybių studentams, besimokantiems studijų planuose numatytų dalykų. Taip pat gali būti naudinga ir kitų transporto ūkio šakų specialistams.

Reviews (0)
Write a review