-5 %
Teodoras Brazys

Tautinės dainos, II tomas. Surinktos Merkinės apylinkėje iš Ievos Krukoniūtės

Voted 0
ISBN: 9790706239156
Author : Teodoras Brazys
Published: 2021
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Number of pages: 484
Language: Lithuanian
Format: Hardback
Description
Šio leidinio antrame tome sudėtos dainos, kurias kunigui, muzikologui, tautosakos rinkėjui Teodorui Braziui apie 1918–1919 metus padainavo Ieva Krukoniūtė (1872–1924) iš Druskininkų sodžiaus, Merkinės parapijos. I. Krukoniūtės sukauptas dainų repertuaras stipriai pranoksta kitų T. Brazio aplankytų pateikėjų išteklius: jam tenka visa ši knyga. Ievai su seserimis dažnai tekdavo per vestuves dainuoti griežiant smuiku broliui Jonui – jų papročiams bei apeigoms tenkančių dainų užrašyta daugiausia. Dainininkė buvo pamėgusi tame krašte gausiai gyvavusias rugiapjūtės dainas. Apsčiai jos mokėta meilės, jaunimo, buvusių populiarių žaidimo dainų. Gavėnios, advento vakarais praversdavusios kalendorinės dainos. Taip pat dainuota dirbant įvairius darbus. Taigi I. Krukoniūtės dainos – įvairiausios paskirties ir tematikos. Į seną, klasikinį repertuarą įsibrovęs vos vienas kitas naujoviškas kūrinys. Visos šios dainos išmoktos iš aplinkinių žmonių, labai gerai įsimintos. Gyvai vartotos, viena kita ir paimprovizuota.

Reviews (0)
Write a review