-5 %
Bronislava Kerbelytė (parengė)

Išmintingi, godūs ir keistižmonės

Balsavo 0
ISBN: 9786094673634
Autorius : Bronislava Kerbelytė (parengė)
Leidimo metai: 2018
Leidėjas: Vytauto Didžiojo Universitetas
Puslapių skaičius: 92
Leidinio kalba: Lietuvių
Formatas: Minkšti viršeliai
Aprašymas

Šioje knygelėje "Išmintingi, godūs ir keisti žmonės: lietuvių liaudies parabolės ir pasakojimai" pristatomi dviejų lietuvių folkloro žanrų kūriniai, kuriems skirto mokslinio leidinio dar nebuvo. Čia skelbiama beveik visų Lietuvoje užrašytų parabolių po vieną variantą, kartais - ir po du skirtingus variantus. Iš realistinių pasakojimų įvairovės pasirinkti tik tie tekstai, kurie yra tarsi parabolių priešprieša. Daugelio parabolių herojai - išmintingi ir originaliai mąstantys žmonės, o pasirinktų pasakojimų personažai keistu elgesiu stebina kaimynus ir yra pastarųjų klaidinami bei pajuokiami. Parabolės moko, kaip reikia ir kaip nereikia elgtis, pasakojimai informuoja apie senoviškai veikiančius žmones.

Siekiant išryškinti didaktinę parabolių paskirtį, kūriniai grupuojami j tipus, sudarytus remiantis tekstų semantine interpretacija. Pasakojimai grupuojami pagal tematiką.

Dauguma tekstų skelbiami pirmą kartą. Jie paimti iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštyno; iš 115-os tekstų 11-a paimti iš mokslinių publikacijų.

Knygelės "Išmintingi, godūs ir keisti žmonės: lietuvių liaudies parabolės ir pasakojimai"  pabaigoje pridedami paaiškinimai. Po kūrinio pavadinimo rašomas parabolės tipo numeris pagal Bronislavos Kerbelytės sukurtą struktūrinę semantinę klasifikaciją, pasakojimo numeris - pagal tos pačios autorės sukurtą tematinę klasifikaciją (numeriai žymimi raide K). Jeigu parabolė aprašyta tarptautiniame pasakų kataloge, įrašomas ir antras tipo numeris (žymimas AT). Po to nurodomi skelbiamų kūrinių pateikėjai bei užrašyto-jai, tekstų šaltiniai, kiekvienos parabolės suklasifikuotų variantų ir anksčiau moksliniuose leidiniuose paskelbtų jos variantų skaičiai. Daugumos skelbiamų pasakojimų žinomi pavieniai variantai; tekste nurodomi tik ne kartą užrašytų kūrinių variantų skaičiai.

Kartais pažymimi tekstų ar jų užrašytojų ypatumai. Ši informacija ypač reikalinga folkloristikos specialistams.

Kad knygele galėtų lengviau naudotis ir kiti skaitytojai, tekstai šiek tiek redaguoti: svetimžodžiai pakeisti lietuviškais atitikmenimis, laužtiniuose skliaustuose parašyti žodžiai padeda suprasti neaiškias vietas, o parašyti kursyvu - paaiškina tarmiškus ar bendrinėje kalboje nevartotinus žodžius. Retkarčiais minimaliai tvarkoma sintaksė, praleidžiami ir kupiūros ženklu žymimi su pasakojimo siužetu nesusiję žodžiai ar prijungtas kitas siužetas. Daugumos kūrinių originalai be pavadinimų; rankraščiuose rasti pavadinimai panaudojami ir apie tai informuojama "Paaiškinimuose".

Tikimės, kad skelbiami kūriniai bus naudingi ne tik folkloristams. Jie gali būti įdomūs ir kitiems senove besidomintiems skaitytojams. Parabolės gali būti naudingos pedagogams, o pasakojimai - papročius ir tikėjimus tyrinėjantiems etnologams.
    Atsiliepimai (0)
    Palikite atsiliepimą