Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės“) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato pirkėjo (toliau – “Jūs“) ir Pardavėjo (toliau – “Mes“) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė“).

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta, kai Jūs e-parduotuvėje suformavę prekių krepšelį, sutinkate su  taisyklėmis ir paspaudžiate mygtuką  „Tęsti“. Kiekviena Jūsų ir Mūsų sudaryta sutartis yra registruojama ir saugoma Mūsų e-parduotuvės duomenų bazėje.

3. Asmens duomenų apsauga

Jūsų duomenys yra saugomi atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įstatymus. Vartotojui registruojantis ar pildant užsakymą pateikti duomenys nebus naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.

3.1 Mes jokiu būdu neperduodame Jūsų asmeninių duomenų, įskaitant gyvenamosios vietos ir el. pašto adresą, tretiesiems asmenims, išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius mūsų partnerius, teikiančius paslaugas, kuriems šie duomenys yra būtini. Tačiau ir tokiais atvejais jiems pateikiami tik minimalūs - būtini duomenys.

3.2 Atsiskaitymas už prekes, kurias įsigyjate mūsų internetinėje parduotuvėje, vyksta per Paysera ir Paypal sistemas. Jūsų pavedimas bus saugus - tai užtikrina Paysera ir jūsų naudojamo banko sistemos.

3.3  Perkant ar registruojantis pateikti jūsų asmeniniai duomenys yra saugomi ne ilgiau nei 3 metus po paskutinio veiksmo (užsakymo ar prisijungimo). Jūs turite teisę bet kuriuo metu reikalauti (el. paštu pagalba@humanitas.lt ar telefonu +70 5 266 16 82), kad Jūsų duomenys būtų atnaujinti, kad Jums būtų pateikta informacija apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, taip pat, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti. Registruoti vartotojai bet kada gali patys ištrinti ar pakeisti savo asmeninius savo vartotojo profilyje. Užsiprenumeravusiems humanitas.lt naujienlaiškį ir jo neatsisakiusiems, naujienlaiškis bus siunčiamas 10 metų nuo prenumeravimo datos, o tada gavėjo bus prašoma atnaujinti sutikimą gauti naujienlaiškį. Sutikimo neatnaujinusiems naujienlaiškis nebus siunčiamas.

3.4 Jūsų pateikti duomenys (elektroninio pašto adresas, vardas, pavardė, adresas ir kt.) yra naudojami tik tam, kad galėtume tinkamai teikti paslaugas. Be Jūsų leidimo duomenys jokiais būdais nebus perduodami ar parduodami trečioms šalims, nesusijusioms su mūsų tiesioginių paslaugų teikimu.

3.5 Jūsų prekių  komentarų forma išreikšta nuomonė ar kita informacija nebus laikoma konfidencialia ir bus prieinama bei naudojama ne tik tinklalapio savininko, bet ir kitų asmenų.

3.6 Naudojame šiuolaikinius patikimus apsaugos mechanizmus, kurie tik šiuo metu yra rinkoje prieinami. Mūsų pasirinktas duomenų perdavimo protokolas, užtikrinantis perduodamų duomenų saugumą internete, yra protokolas Rapid SSL (Secure Socket Layer). RapidSSL saugumo protokolas apima perduodamų duomenų šifravimą ir iššifravimą, serverių autentifikavimą ir pranešimo vientisumo kontrolę. Jis yra įdiegtas daugelyje populiariausių interneto naršyklių ir Web serverių.

Norime Jus informuoti, kad www.humanitas.lt elektroninio knygyno personalas nei raštu, nei telefonu, nei jokiais kitais būdais neprašo Jūsų prisijungimo duomenų, banko kortelių numerių, slaptažodžių ar bet kokios kitos informacijos, dėl kurios panaudojimo Jums gali būti padaryta finansinė ar bet kokia kita žala.

4. Teisės ir pareigos

Nuo 2014 m. birželio  įsigaliojo naujieji Vartotojų teisių direktyvos (2011/83/ES) reikalavimai dėl vartotojų teisių apsaugos.  Kviečiame susipažinti: http://vartotojuteises.lt/projektai/2014_naujos_vartotoju_perkanciu_nuotoliniu_budu_teises

4.1.  Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.

4.2.  Jūs privalote priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti pagal nurodytą sumą.

4.3  Jūs įsipareigojate, neperduoti trečiosioms šalims savo atpažinimo kodo. Jei Jūs prarandate atpažinimo kodą, privalote nedelsiant apie tai informuoti Mus el. pašto adresu pagalba@humanitas.lt arba pranešti telefonu  8 (5) 2 661 682.  Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos atnaujinti.

4.4 Jūs, naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis, e-parduotuvės pristatymo sąlygomis ir kainomis, prekių grąžinimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų.

4.5. Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Mes turime teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.  Savo iniciatyva vienašališkai iš dalies arba visiškai pakeisti šias Taisykles ar e-parduotuvės veikimo sąlygas.

4.6. Mes įsipareigojame šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Jums galimybę naudotis e-parduotuve, pristatyti užsakytas prekes Jūsų nurodytu adresu per pristatymo sąlygose nurodytą terminą, gerbti Jūsų privatumo teisę į Jums priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą e-parduotuvės registracijos formoje.

4. 7 Mes pasiliekame teisę neįspėdami Jūsų keisti e-parduotuvės turinį.

5. Atsakomybė

5.1 Jūs  visiškai atsakote už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, Mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.

5.2 Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve. Mūsų e-parduotuvėje draužiama skelbti šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, kurstančią tautinę, rasinę, religinę, socialinę bei lyčių neapykantą informaciją. Taip pat, platinti, propaguoti ar reklamuoti pornografiją ir kitą Lietuvos Respublikos įstatymams prieštaraujančią medžiagą. Tokią informaciją e-parduotuvėje skleidę asmenys (lankytojai) atsako pagal LR įstatymus.

5.3 Jūs atsakote už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

5.4 Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per Mūsų e-parduotuvėje esančias nuorodas.

5. 5 Mes neatsakome už mūsų tinklalapio lankytojų komentarų turinį.

5.6 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

6. Informacijos siuntimas

Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate el. adresu pagalba@humanitas.lt arba pranešate telefonu  8 (5) 2 661 682.

7. Prekių grąžinimas

Rementis LR Vyriausybės nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ 2014 m. liepos 22 dienos pakeitimu Nr. 738 nuotoliniu būdu (internetu, telefonu) įsigytos kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų, Civilinio kodekso straipsniuose 6.22810 ir 6.22811 nustatyta tvarka.

Jeigu pageidaujate grąžinti el. knygyne humanitas.lt įsigytą/-as prekę/-es per 14 dienų kreipkitės el. paštu pagalba@humanitas.lt arba telefonu 8 (5) 266 16 82.

Garantuojame visų sumokėtų pinigų, įskaitant prekių pristatymo išlaidas, grąžinimą. Gražindami prekes Jūs apmokate tik tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas.

Pinigai grąžinami per 10 darbo dienų po prekių grąžinimo.

Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

Taip pat, jeigu gavę užsakymą pastebėsite, jog leidiniai yra nekokybiški, nedelsiant praneškite el. adresu pagalba@humanitas.lt arba telefonu 8 (5) 2 661 682. Pagal Jūsų pageidavimą, nekokybišką prekę savo sąskaita pakeisime į kokybišką arba grąžinsime Jums sumokėtus už šią prekę pinigus.

8. Elektroninio vartotojų ginčo sprendimo platforma

Nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/

9. Pristatymo sąlygos

Humanitas.lt elektroniniame knygyne pirkėjas užsakymo metu išsirenka ir nurodo prekių pristatymo būdą ir pristatymo adresą. Galimi šie pristatymo būdai:

Lietuvoje:

Pristatymas Lietuvoje** vykdomas naudojantis kurjerių arba savitarnos siuntų terminalų paslaugomis (mūsų partneriai -savitarnos siuntų terminalų tinklas Omniva bei kurjerių tarnyba DPD*)

Pristytymas į Omniva/DPD paštomatus - 2,49 € 

Pristatymas naudojantis kurjerių paslaugomis - 3,49 €

Dėmesio! Perkant humanitas.lt elektroniniame knygyne už sumą mažesnę nei 10 eurų - taikomas 0,99 € aptarnavimo mokestis.

Dėmesio! Perkant humanitas.lt elektroniniame knygyne už 30 eurų ir daugiau, Jūsų užsakymą Lietuvos teritorijoje pristatysime NEMOKAMAI.

*Pristatymas darbo dienomis 8-18 val. Jeigu pristatymo laiku Jūs pats(-i) negalėsite priimti siuntinio, būtinai pasirūpinkite, kad kas nors vietoj Jūsų tai galėtų padaryti. Siūlome rinktis pristatymą į darbovietę, kadangi, tuomet pačiam ar šeimos nariui nereikės laukti kurjerio namuose. Darbovietėje Jūsų užsakymą gali priimti bet kuris iš bendradarbių.

**Į Kuršių Neriją su kurjeriu nesiunčiame. Pasirinkusiems pristatymą kurjeriu ir pažymėjusiems adresą Kuršių Nerijoje užsakymą siunčiame naudodamiesi  „Lietuvos pašto“ paslaugomis.

Užsienyje:

Pristatymas vykdomas naudojantis „Lietuvos pašto“ paslaugomis. Pristatymo kaina 9 eurai už vieną knygą, kiekvienos sekančios knygos pristatymas kainuos papildomai 5 eurus. Jei norite gauti įsigytą knygą greičiau ir sutinkate apmokėti skubaus pristatymo paslaugas, susisiekite su mumis dėl sąlygų darbo dienomis 10:00-18:00 val. telefonu 8 (5) 2661 682 arba el. paštu pagalba@humanitas.lt.

Pristatymo kaina automatiškai įskaičiuojama ir pateikiama pirkėjui apmokėti kartu su užsakymu.

Gavus pirkėjo apmokėjimą, humanitas.lt įsipareigoja Lietuvoje prekę pristatyti per 1-4 darbo dienas, išskyrus tuos atvejus kai prekės neturime sandėlyje. Pristatymas nurodytu adresu užsienyje gali užtrukti 1-3 savaites.

Dėmesio! Dėl su COVID-19 susijusių transportavimo sutrikimų knygų pristatymas paštu į Europos Sąjungos šalis  gali vėluoti iki 20 dienų, į kitas šalis - iki 70 dienų!

Elektroniniame knygyne prie kiekvienos prekės jūs galite matyti pateiktą  informaciją, ar šiuo metu prekė yra sandėlyje:

Pristatymo terminas 1-3 darbo dienos (šiuo atveju prekę turime sandelyje)

Dėmesio! Numatomas apytikslis pristatymo terminas: 3-6 savaitės (šiuo atveju prekės sandelyje neturime, bet įsigijusiam ją pirkėjui užsakysime iš leidėjo/tiekėjo). Galimas vėlavimas dėl nenumatytų aplinkybių.

Šiuo metu prekės atsargose neturime. Jeigu nesibaigė tiražas, iš leidėjo užsakysime ir Jums pristatysime per 5-10 darbo dienų (šiuo atveju prekės sandelyje neturime, bet įsigijusiam pirkėjui užsakysime iš leidėjo/tiekėjo)

Klientui pristatome tik pilnai sukomplektuotus užsakymus. Jei norite dalį užsakymo (prekes, kurios šiuo metu yra sandėlyje) gauti anksčiau, susisiekite su mumis darbo dienomis 10:00-18:00 val. telefonu 8 (5) 2661 684 arba el. paštu pagalba@humanitas.lt.

Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo humanitas.lt nepriklausančių, aplinkybių. Tokiu atveju nedelsiant susisieksime su Pirkėju ir suderinsime prekių pristatymo klausimus.

Humanitas.lt atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių nepristatymo, jei Pirkėjas nurodė neteisingus pristatymo duomenis ar sutartu laiku nebuvo nurodytu adresu, kuris pateiktas užsakymo metu. 3 kartus nepavykus pristatyti prekės Pirkėjui, prekė grąžinama pardavėjui.

Priimdami užsakymą, patikrinkite siuntos būklę bei pasirašykite sąskaitą- faktūrą (važtaraštyje) ar kitą siuntos perdavimo-priėmimo dokumentą. Jei turite kokių pastebėjimų ar pastabų dėl prekės pakuotės ar prekių kiekio, prašome informuoti kurjerio atstovą pristatymo metu. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė yra pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai atžymėti važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo–priėmimo dokumente. Pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista.

10. Baigiamosios nuostatos

Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu.

Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.