-10 %
Aušra Kolbergytė

Vidurinės grandies vadovų saviugda

Voted 0
ISBN: 9786094880476
Author : Aušra Kolbergytė
Published: 2022
Publisher: Mykolo Romerio universitetas
Number of pages: 276
Language: Lithuanian
Format: Hardback
Description
Monografijos „Vidurinės grandies vadovų saviugda organizacinių pokyčių kontekste“ pirmajame skyriuje pateikiama teorinė VG vadovų saviugdos analizė trimatėje organizacijos, grupės ir individo lygmenų perspektyvoje; antrajame skyriuje aprašoma empirinio tyrimo metodologinė prieiga, atskleidžiant tyrimo strategijos esmę, taikytus metodus ir detalią tiriamojo proceso eigą ir logiką, įskaitant tyrimo dalyvių charakteristikas; trečioje dalyje pateikiami empirinio tyrimo rezultatai ir interpretacija apie VG vadovų išgyventą saviugdos patirtį; ketvirta dalis apima bendrą mokslinę diskusiją – sujungti teorinio ir empirinio tyrimo rezultatai, jie gretinami su kitų autorių mintimis ir mokslinių tyrimų atradimais; penktoje dalyje aptariama tyrimo teorinė ir praktinė reikšmė; šeštoji dalis atspindi tyrimo išvadas, o kitose dalyse pateikiamas literatūros sąrašas, priedai ir atlikto tyrimo santraukos.

Reviews (0)
Write a review