-10 %
J.Radžiukynas

ES bendroji prekybos politika

Voted 0
ISBN: 9789955193104
Author : J.Radžiukynas
Published: 2011
Publisher: Mykolo Romerio universitetas
Number of pages: 466
Language: Lithuanian
Format: Paperback
Description
Vadovėlyje nagrinėjamas ES bendrosios prekybos politikos kūrimo mechanizmas, jos vienašalė, dvišalė / regioninė, daugiašalė dimensijos, ES bendrosios prekybos politikos tarifiniai ir netarifiniai prekybos instrumentai, muitai, kvotos, muitų suspendavimas, veiksniai, kuriais remiantis apmokestinamos importuojamos ar eksportuojamos prekės ir taikomi tarptautinės prekybos apribojimai, muitinės procedūros, skatinančios šalies prekių eksportą ir ekonominę plėtrą, aprašomos netarifinės užsienio prekybos reguliavimo priemonės, produktų kokybės ir saugos muitinė, veterinarinė, fitosanitarinė kontrolė. ES bendroji politika apima ne tik prekybą prekėmis ir paslaugomis, bet ir intelektinės nuosavybės teisių komercinius aspektus, tiesiogines užsienio investicijas. Todėl atskirose vadovėlio dalyse nagrinėjami tarptautinės prekybos paslaugų ypatumai, jų teikimo būdai ir liberalizavimo procesas bei teisinio reglamentavimo sritys, apibūdinami intelektinės nuosavybės objektai tarptautiniame versle ir prekyboje, pateikiamas pramoninės nuosavybės teisių apsaugos teisinis reglamentavimas. Knyga skiriama visiems, besidomintiems ES prekybos politika, jos teorinių problemų analize ir praktiniu įgyvendinimu. Pateikta medžiaga ir statistikos duomenys padės magistrantūros studentams, studijuojantiems pagal ekonomikos, verslo vadybos ir kitų studijų programas, įgyti naujų kompetencijų, o verslininkams – priimti optimalius sprendimus dėl prekybos su trečiosiomis šalimis.

Reviews (0)
Write a review