-10 %
Gražulis, V.

Komandinis darbas organizacijose

Voted 0
ISBN: 9789955196617
Author : Gražulis, V.
Published: 2014
Publisher: Mykolo Romerio universitetas
Number of pages: 84
Language: Lithuanian
Format: Paperback
Description
Mokslo studijoje "Komandinis darbas organizacijose" skaitytojui pristatomas autoriaus požiūris į komandinio darbo probleminius klausimus ir galimybių perspektyvas, siekiant organizacijos sėkmingos konkurencijos dabarties iššūkių sąlygomis. Mokslo studijos tikslas – sudominti skaitytoją komandinio darbo teorinėmis nuostatomis ir pateikti jų nuolatinės kaitos procesą permainų kontekste.

Knygoje "Komandinis darbas organizacijose" nagrinėjamas tyrimais paremtas daugelio aptariamų klausimų kritinis vertinimas, todėl organizacijų vadovams naudinga domėtis, kas skatina darbuotojus dirbti komandinio darbo aplinkoje ir siekti iškeltų tikslų.
Mokslo studiją sudaro penki skyriai, kuriuose:
• aptariama kolektyvinio darbo plėtros retrospektyva, istoriniame kontekste trumpai pateikta darbo kartu vystymosi genezė (1 skyrius);
• gvildenama darbo komandos sąvoka šiuolaikinių organizacijų valdymo kontekste (2 skyrius);
• aptariami grupės dinamikos klausimai kaip komandinio darbo aplinkos formavimo terpė (3 skyrius);
• aptariamos R. M. Belbino komandinių vaidmenų teorinės nuostatos (4 skyrius);
• pristatomi studijų autoriaus vykdomų tyrimų rezultatai (5 skyrius).

Studijų autorius tikisi, kad knyga "Komandinis darbas organizacijose" bus naudinga įvairaus lygio organizacijų vadovams, žmogiškųjų išteklių vadybos specialistams bei visiems, kas domisi teoriniais ir praktiniais komandinio darbo organizavimo klausimais.

Reviews (0)
Write a review