-5 %

Viešvilė. II dalis (Lietuvos valsčiai)

Voted 0
ISBN: 9786094860129
Publisher: Versmė
Language: Lithuanian
Format: Hardback
Description

Viešvilė – tai pirmoji buvusios Mažosios Lietuvos,  vėliau – Klaipėdos krašto, ir jau 40-oji Lietuvos valsčių serijos  monografija, skiriama Lietuvos tūkstantmečiui (1009–  2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo  750 metų jubiliejui (1253–2003), Reformacijos 500 metų  (1517–2017) ir Viešvilės 500 metų (1526–2026) jubiliejams,  Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (1918–2018), Lietuvos  nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečiui (1990–  2020).

Abiejuose monografijos tomuose publikuojama daugiau  kaip 160 straipsnių, pasakojimų, atsiminimų, kuriuos  rašė 97 įvairių profesijų autoriai, tarp jų – 30 mokslo daktarų,  7 profesoriai.

Pirmojoje knygos dalyje aprašyta Viešvilės apylinkių  geologija, kraštovaizdžio formavimasis, Nemunas, augmenija,  gyvūnija, rezervatas, archeologiniai tyrinėjimai, kaimų,  vienkiemių, dvarų, palivarkų istorijos, kryžiuočių karo keliai,  Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų įvykiai, istorinė, administracinė  raida, gyvenimas prie Nemuno, ilgametės valstybinės  sienos, partizaninis judėjimas, tremtinių prisiminimai, evangelikų ir katalikų religinės bendruomenės.

.Antrojoje knygos dalyje publikuojami straipsniai apie lietuvišką  spaudą, švietimą, krašto kultūrinį, sportinį gyvenimą,  Persitvarkymo Sąjūdžio kūrimąsi. Daug dėmesio skiriama savitai  šio krašto etninei kultūrai. Tai dainos, giesmės, raudos,  krašte skambėję himnai, aprašyta architektūra, apranga, tradicijos,  papročiai, šokis, kulinarinis paveldas. Nemažai straipsnių  skirta krašto kalbos tyrimams, socialinėms problemoms,  lietuvininkų tautosakai.

Knygos pabaigoje skelbiamos publikacijos apie žymesnius žmones, asmenvardžių rodyklė, vietovės žemėlapiai.


Reviews (0)
Write a review