-10 %
Vida Savoniakaitė

Imperija ir tauta: Eduardo Volterio etnografija 1882-1941

Voted 0
ISBN: 9786098314328
Author : Vida Savoniakaitė
Published: 2023
Publisher: Lietuvos istorijos institutas
Number of pages: 260
Language: Lithuanian
Format: Hardback
Description

Knygoje „Imperija ir Tauta: Eduardo Volterio etnografija 1882-1941“ parodoma, kokia didžiulė yra Eduardo Volterio darbų politinė įtaka per jo puoselėtus akademinius ryšius. Volterio etnografija, apimanti daugiakalbius įvairių etninių grupių Rusijos imperijos Šiaurės vakarų krašto ir Lietuvos gyventojus, išsiskiria savitu teoriniu požiūriu. Volterio darbams įtaką darė britų, prancūzų, lenkų, rusų, austrų, vokiečių, ypač Johanno Gottfriedo von Herderio, antropologijos idėjos.

Senaisiais žmonių tikėjimais paremtuose giminystės ritualuose Volteris matė socialinį kontraktą, kurį suvokė kaip antropologinę sąvoką. Imperijoje Volteris įrodinėjo, kad latviai ir lietuviai skiriasi nuo slavų. Etniškumas suvoktas kaip primordialus, instrumentalus, o Lietuvoje – konstruojamas. Rasės tyrimų atsisakyta. Pateiktos originalios etnografijos sampratos.


Reviews (0)
Write a review