Prakalbinta priešistorė Unveiling prehistory

Voted 0
ISBN: 9786094811883
Published: 2024
Number of pages: 279
Language: Lithuanian-English
Format: Hardback
Description

Mokslinių straipsnių rinkinys „Prakalbinta priešistorė“ skirtas Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyriausiosios mokslo darbuotojos archeologės docentės Audronės Bliujienės 70-mečio jubiliejui paminėti. Pagrindiniai jos vykdomi tyrimai apima geležies amžiaus visuomenių pažinimą. Tai laidojimo paminklų kasinėjimai, metalografiniai radinių tyrimai, papuošalų ornamentikos studijos, priešistorės gintaras, archyvinė archeologija. A. Bliujienės indėlis šiose srityse gerai žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Iškilūs baltų ir geležies amžiaus tyrinėtojai iš Lietuvos, Lenkijos bei Vokietijos specialiai šiam leidiniui parengtuose straipsniuose pristato regione gyvenusių genčių raidos problemų naujausių tyrimų rezultatus.

Knyga „Prakalbinta priešistorė“ skirta plačiai skaitytojų, besidominčių Rytų ir Pietų Baltijos regiono priešistore, auditorijai.


Reviews (0)
Write a review