-5 %
Marius Ščavinskas

Kristus prieš Belialą. I tomas

Voted 0
ISBN: 9786094811272
Author : Marius Ščavinskas
Published: 2021
Publisher: Klaipėdos universiteto leidykl
Number of pages: 448
Language: Lithuanian
Format: Hardback
Description
Visuomenei pristatoma Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto darbuotojo dr. Mariaus Ščavinsko mokslo monografija „Kristus prieš Belialą“, skirta senovės lietuvių anapusinio pasaulio vaizdiniams, ateinantiems iš ikikrikščioniškųjų laikų ir besikeičiantiems Lietuvos christianizacijos metu, pažinti. Plačiame Viduramžių rašytinių ir sakytinių šaltinių kontekste nagrinėjami sielos įsikūnijimo į gamtos kūnus (metempsichozės), ano pasaulio pievos ir joje besiganančių avių / gyvulių, sielos susiliejimo su dievybe (apokatastazės), kalno (arba dangaus) ir požemio, rojaus ir pragaro vaizdiniai. Taip pat keliami šaltinių nagrinėjimo, anapusinio pasaulio fenomenų korektiško pažinimo klausimai, leidžiantys ne tik geriau susipažinti su christianizacijos procesu Lietuvoje, bet ir atsakyti į klausimus, kokius anapusinio pasaulio vaizdinius žinojo mūsų protėviai ir kaip šiuos vaizdinius gali suvokti šių dienų tyrinėtojai bei skaitytojai. „Kristus prieš Belialą“ – tai knyga, priversianti permąstyti ligšiolinį įsivaizdavimą apie senovės lietuviams priskiriamus ikikrikščioniškuosius anapusinio pasaulio vaizdinius ir leisianti suprasti kai kurių vaizdinių krikščionišką kilmę bei atsiradimo Lietuvoje aplinkybes.

Reviews (0)
Write a review