-10 %
Aušra Pažėraitė

Nesuk į kelią iš takelio. Lietuvos žydų religinės ir filosof

Voted 0
ISBN: 9786090702635
Author : Aušra Pažėraitė
Published: 2019
Publisher: Vilniaus universiteto leidykla
Number of pages: 216
Language: Lithuanian
Format: Paperback
Description
Ši knyga ”Nesuk į kelią iš takelio. Lietuvos žydų religinės ir filosofinės minties paveldo trajektorijomis” – tai bandymas prieiti prie Lietuvos žydų religinės (iš dalies ir filosofinės) minties paveldo tokiu būdu, kad atsiskleistų jo situacija modernių laikų religijotyrinių ir kai kurių filosofinių idėjų bei kategorijų kontekste, diskutuojant su religijotyroje įsitvirtinusiomis tokiomis kategorijomis kaip ritualas ar sacrum, analizuojant šį paveldą Naujaisiais laikais vykusio rašytinių šventraščių „išlaisvinimo“ iš „sakytinių“ paveldų, t. y. tradicinių interpretacijų autoriteto ir galios, perspektyvoje. Knygoje “Nesuk į kelią iš takelio. Lietuvos žydų religinės ir filosofinės minties paveldo trajektorijomis” pateikiami keli vertimai ištraukų iš Vilniaus Gaono, R. Chaimo iš Valažino, R. Chaimo Ozerio Grodzinskio, R. Izraelio Salanterio, Emmanuelio Levino tekstų, daugelį jų palydint komentarais.

Reviews (0)
Write a review