-10 %
Milda Ališauskienė

Religinės mažumos, visuomenė ir valstybė šiuolaikinėje Lietuvoje

Voted 0
ISBN: 5012345678900
Author : Milda Ališauskienė
Published: 2023
Publisher: Vytauto Didžiojo universitetas
Number of pages: 214
Language: Lithuanian
Format: Hardback
Description

Religijų įvairovė yra kiekvienos šiuolaikinės visuomenės socialinė tikrovė, o religinės mažumos yra jos neatsiejama dalis. Šioje mokslo monografijoje „Religinės mažumos, visuomenė ir valstybė šiuolaikinėje Lietuvoje“ analizuojami religinių mažumų, visuomenės ir valstybės santykiai šiuolaikinėje Lietuvoje pasitelkiant socioistorinę perspektyvą bei taikant sociologinę analizę.

Monografijoje aptariamas religijų įvairovės reiškinys bei jo bruožai, religijos ir valstybės santykiai, religijų persekiojimo bei diskriminacijos dėl religijos problemos, religinių mažumų ir Lietuvos visuomenės santykių raida ir dinamika. Monografija bus naudinga visiems besidomintiems šiuolaikiniais religijų tyrimais - tyrėjams ir studentams, o taip pat religijos politikos formuotojams bei tiems, kurių gyvenimą tiesiogiai liečia šios politikos priemonės.

„Tai įdomus mokslinis darbas, praplečiantis visuomenės žinias apie kitatikius, svarbus religijų įvairovės pažinimui bei religinio pliuralizmo ideologijos sklaidai.“
dr. Regina Laukaitytė, Lietuvos istorijos institutas

„Ši monografija ne tik svariai prisidės prie lietuviškos religijotyrinės terminijos kūrimo ir plėtojimo, bet ir leis visuomenei artimiau susipažinti su Lietuvos religijų padangėje vykstančiais procesais bei galimai susiformuoti kritiniam požiūriui į juos.“
prof. dr. E.Račius, Vytauto Didžiojo universitetas

„Monografijoje M.Ališauskienė atsako į klausimą, kokia yra dabartinėje Lietuvoje religinio pliuralizmo ideologija ir kokie veiksniai buvo svarbūs jai formuojantis. Knygos autorė atkreipia dėmesį į Lietuvos pokomunistinio elito suartėjimą su Lietuvos katalikų bažnyčia ir kokią tai įtaką turėjo religinių mažumų teisių srityje.“
doc. dr. R.Žiliukaitė, Vilniaus universitetas

Dr. Milda Ališauskienė yra Vytauto Didžiojo universiteto sociologijos profesorė ir vyriausioji mokslo darbuotoja.


Reviews (0)
Write a review