-5 %
Ieva Deviatnikovaitė

Administracinio teismo istorij a Lietuvoje 1918-1940m.

Voted 0
ISBN: 9788381386395
Author : Ieva Deviatnikovaitė
Published: 2021
Publisher: Mykolo Romerio universitetas
Number of pages: 418
Language: Lithuanian
Format: Hardback
Description

„<...> monografija parengta pasitelkiant itin gausius archyvinius ir kitus mokslinius šaltinius. Darbe formuluojamos išsamios išvados, kurios <...> leidžia koncentruotai matyti visą tyrimo apimtį ir surasti atsakymą, kodėl Lietuvoje, išskyrus Klaipėdos kraštą, nebuvo įsteigtas administracinis teismas.“
Profesorė dr. Toma Birmontienė

„Neabejoju, kad ne viena iš šaltinių citata, šaltinio turinio perpasakojimas ir komentavimas/ aiškinimas sudomins recenzijos pradžioje suminėtą temą tyrėjus, inspiruos juos naują tyrimą problemą formulavimui ir ją nagrinėjimui. Šia prasme monografija turi tarpdisciplininio tyrimo užtaisą. O tai dar labiau sustiprina darbo vertę“.
Profesorius dr. Rimantas Miknys

„<...> monografija yra nepaprastai turtingas informacijos šaltinis, leidžiantis palyginti dabarties ir tų laikų realijas bei problemas <...>, priežastis, dėl kurią administracinis teismas tarpukario Lietuvoje taip ir nebuvo įsteigtas.“
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjas dr. Irmantas Jarukaitis

„<...> gilinantis į recenzuojamą darbą autorės pasirinktais trimis aspektais, pažymėtina, kad pasirinkta tema - administracinio teismo idėja ir jos įgyvendinimas - akivaizdžiai pagrindžia šio darbo reikšmingumą ir aktualumą.“
Profesorė dr. Jurgita Paužaitė

„<...> Iki šiol Lietuvoje nebuvo tokio mokslinio darbo, kur būtų taip plačiai išnagrinėti (ir atrasti nauji) įvairūs su šia tema susiję teisės šaltiniai, neaplenkiant nei tarpukario teisės studentų diplominių darbų ar M. Romerio dienoraštyje išsakytą minčių.“
Docentas dr. Vaidotas Vaičaitis

„Autorės atliktas kompleksiškas teisės istorijos-administracinės teisės tyrimas neabejotinai yra originalus ir reikšmingas administracinės teisės instituto tyrimas, kuris <...> pateikė galiausiai išsamų, nuoseklų vaizdą apie Lietuvos administracinio teismo genezę.“
Docentas dr. Gintaras Šapoka


Reviews (0)
Write a review