-5 %
Remigijus Jokubauskas

Juridinių asmenų nemokumo proc esas

Voted 0
ISBN: 9788381386357
Author : Remigijus Jokubauskas
Published: 2021
Publisher: Mykolo Romerio universitetas
Number of pages: 352
Language: Lithuanian
Format: Hardback
Description

Šio darbo tikslas yra sistemiškai įvertinti juridinių asmenų nemokumo procesą reglamentuojančias JANI ir kitų teisės aktų nuostatas bei teismų praktiką. Iš JANI parengiamųjų darbų galima spręsti, kad šio įstatymo pagrindinis siekis yra veiksmingo nemokumo proceso tikslas. Tačiau nei JANI parengiamuosiuose dokumentuose, nei pačiame įstatyme veiksmingo nemokumo proceso samprata nėra pateikta. Manytina, kad veiksmingo nemokumo proceso sąvoka gali būti atskleidžiama per atskirų nemokumo proceso institutų analizę, vertinant jų operatyvumą, ekonomiškumą, nemokumo proceso dalyvių interesų suderinamumo pusiausvyrą. Toks veiksmingumo nemokumo proceso vertinimas ir analizė atliekami šiame darbe.

Darbas nėra skirtas visų klausimų, susijusių su juridinių asmenų nemokumo procesu, analizei. Pagrindinis tikslas yra sistemiškai pateikti ir išanalizuoti po JANI priėmimo pradėtą formuoti teismų praktiką, kuri yra esminis teisės aiškinimo ir taikymo šaltinis nemokumo procese. Manytina, kad tam tikrose srityse teismų praktika jau yra gana stabili ir nuosekliai formuojama (pavyzdžiui, dėl gyvybingumo ir nemokumo vertinimo, nemokumo proceso iškėlimo tvarkos, kreditorių reikalavimų tvirtinimo ir kt.). Tačiau dėl įvairių JANI nuostatų taikymo teismų praktika dar nėra suformuota. Taip pat vertinama, kokia ankstesnė teismų praktika taikant [BĮ ir ĮRĮ nuostatas lieka aktuali ir turėtų būti tęsiama taikant JANI. Manytina, kad atsižvelgiant į teisinio tikrumo, aiškumo principus, aiškinant ir taikant JANI nuostatas aktuali lieka ir [BĮ bei ĮRĮ taikymo praktika. Tačiau taikant ankstesnę teismų praktiką reikia atsižvelgti į JANI pakeitimus ir šio įstatymo tikslus, todėl ji turėtų būti taikoma tiek, kiek yra suderinama su pasikeitusiu nemokumo proceso teisiniu reglamentavimu.

Taip pat dėmesys skiriamas Restruktūrizavimo ir nemokumo direktyvos taikymo ir jos perkėlimo į Lietuvos nemokumo teisę problemoms. Restruktūrizavimo ir nemokumo direktyva yra pirmasis bandymas Europos Sąjungos teisėje įtvirtinti prevencinio restruktūrizavimo mechanizmą ir suderinti tam tikrus restruktūrizavimo proceso elementus (atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymą, reikalavimus restruktūrizavimo planui ir jo tvirtinimo tvarką, esminių sutarčių vykdymą, tarpinį ir naują finansavimą, juridinio asmens vadovų pareigas kilus nemokumo tikimybei).


Reviews (0)
Write a review