-10 %
Toma Birmontienė

Konstituciniai ginčai

Voted 0
ISBN: 9789955199816
Author : Toma Birmontienė
Published: 2019
Publisher: Mykolo Romerio universitetas
Number of pages: 638
Language: Lithuanian
Format: Hardback
Description
Monografijoje „Konstituciniai ginčai“ analizuojama Konstitucijos samprata, Konstitucijos viršenybės principas kaip konstitucinės kontrolės pagrindas. Nagrinėjama Konstitucinio Teismo vieta teismų sistemoje, jo nepriklausomumo garantijos, Konstitucinio Teismo įgaliojimai tiriant įstatymų ir kitų teisės aktų atitiktį Konstitucijai, taip pat teikiant išvadas. Analizuojamos konstitucinės doktrinos reinterpretavimo problemos, tyrinėjamas individualaus konstitucinio skundo institutas, nagrinėjama konstitucinių ginčų teisena. Remiantis gausia moksline ir praktine medžiaga sistemiškai ir nuosekliai analizuojami ne tik konstitucinių ginčų teisiniai pagrindai, bet ir teorinės bei praktinės problemos, kylančios sprendžiant konstitucinius ginčus.
Knyga „Konstituciniai ginčai“ pirmiausia skirta teisės mokslininkams, besidomintiems konstitucine teise, konstitucine justicija. Ji gali būti labai naudinga visiems subjektams, ketinantiems kreiptis į Konstitucinį Teismą, įskaitant fizinius ir juridinius asmenis, taip pat visų Lietuvos teismų teisėjams, kitiems praktikuojantiems teisininkams, Seimo ir Vyriausybės nariams, valstybės tarnautojams, politologams, istorikams ir kitiems asmenims, kurie domisi Konstitucija ir jos viršenybės užtikrinimu.

Reviews (0)
Write a review