-10 %
Vytautas Landsbergis, Valdemaras Katkus, Egidijus Jarašiūnas

Kovo 11-oji: Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas

Voted 0
ISBN: 9786094880667
Author : Vytautas Landsbergis, Valdemaras Katkus, Egidijus Jarašiūnas
Published: 2023
Publisher: Mykolo Romerio universitetas
Number of pages: 425
Language: Lithuanian
Format: Hardback
Description

Monografijoje „Kovo 11-oji. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas“ atskleidžiama, kaip buvo rengiamas 1990 m. kovo 11 d. aktas, kiti su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimu susiję dokumentai, parodoma, kaip keitėsi jų projektai. Kovo 11-osios aktas nagrinėjamas ir tarptautinės teisės požiūriu. Tyrinėjamas 1990 m. Laikinasis Pagrindinis Įstatymas (Laikinoji Konstitucija), atskleidžiamos atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės tarptautinio pripažinimo peripetijos. Monografijoje taip pat pasakojama apie aplinkybes, lėmusias, kad Lietuvos nepriklausomybė buvo atkurta būtent 1990 m. kovo 11-ąją, o ne kurią nors kitą dieną. Knygos prieduose pateikiami Kovo 11-osios akto ir kitų su nepriklausomybės atkūrimu susijusių dokumentų projektai, saugomi Lietuvos archyvuose.

Knyga „Kovo 11-oji. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas“ skirta istorikams, teisininkams, politologams, taip pat visiems besidomintiems, kaip 1990 m. kovo 11 d. buvo atkurta Lietuvos valstybės nepriklausomybė.

Autoriai: Egidijus Jarašiūnas, Valdemaras Katkus, Vytautas Landsbergis, Vytautas Sinkevičius, Česlovas Vytautas Stankevičius. Arūnas Streikus, Dainius Žalimas


Reviews (0)
Write a review