-5 %

Kompensuojamųjų vaistinių prep aratų KAINYNAS 2022. II

Voted 0
ISBN: 20220909
Published: 2022
Publisher: Vaistų žinios
Number of pages: 258
Language: Lithuanian
Format: Paperback
Description
Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno skiltyse nurodyta: „Bazinė kaina, EUR“ - vaistinio preparato mažmeninės kainos dalis, pagal kurią iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų kompensuojamos vaistinio preparato įsigijimo išlaidos; „Paciento priemoka 100 %, 90 %, 80 % ir 50 %“ - vaistinio preparato priemoka, kurią sumoka ligonis, esant atitinkamam kompensavimo lygiui; „NPAKID7“ - vaistinio preparato identifikavimo kodas, vartojamas teritorinių ligonių kasų kompiuterinėse apskaitos programose.

Reviews (0)
Write a review