-5 %
Birutė Petkevičienė

Paslaugų geografijos bendrasiskursas,1 d.: paslaugų sistemos

Voted 0
ISBN: 9789986897132
Author : Birutė Petkevičienė
Published: 2012
Number of pages: 118
Language: Lithuanian
Format: Paperback
Description

Dr. Birutės Petkevičienės parengta mokomoji knyga "Paslaugų geografijos bendrasis kursas", skirta paslaugų sistemos svarbiausiems bruožams ir paslaugų teritorinei sklaidai atskleisti. Leidinys skirtas geografijos specialybės nuolatinių ir ištęstinių studijų bakalaurantams. Jis bus naudingas artimų specialybių (vadybos, kraštotvarkos, rekreacijos, turizmo) studentams ir, neabejotina, geografijos mokytojams.

Šios knygos 1 dalyje pateikta paslaugų geografijos raida, paslaugų sistemos dinamika ir tobulėjimas. Aptarti paslaugų tyrimai Lietuvos bei užsienio geografijoje, svarbiausieji paslaugų geografijos uždaviniai Europos Sąjungos nutarimų kontekste. Aptarti paslaugų įvairovė, jų pobūdis ir specifika, paslaugų vieta ūkio struktūroje, teritorinis paslaugų pasiskirstymas, paslaugų rodikliai ir jų nustatymo metodai.

Leidinį sudaro įvadas, keturi skyriai, literatūros šaltinių sąrašas ir priedai. Knygos pabaigoje pateikta santrauka.


Reviews (0)
Write a review