-10 %
Rūta Mirauskienė

Inovatyvi pagalba vaikui

Voted 0
ISBN: 9789955325970
Author : Rūta Mirauskienė
Published: 2023
Publisher: Lucilijus
Number of pages: 32
Language: Lithuanian
Format: Paperback
Description

Šioje knygelėje pateiktos inovatyvios idėjos mokytojams, klasės vadovams ir pagalbos mokiniui specialistams, ugdantiems įvairių gebėjimų vaikus. Lietuvoje vyksta dideli pokyčiai dėl sėkmingo įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo ugdymo įstaigose, todėl pedagogams labai svarbu savo darbe taikyti ir inovatyvią pagalbą vaikui, kurią aptarsime šiame leidinyje. Tai:

Vaikų svajonės.

 • Ritualai.
 • Tylos erdvė.
 • Pagalba vaikui namuose.
 • Skaitmeninės kompetencijos ugdymas.
 • Lyderiai.
 • Žodinės saviinstrukcijos.
 • Mokiniai kūrėjai.
 • Rašymo strategija.
 • Darbas poromis.
 • Darbas grupėmis.
 • Sėkmės situacijų kūrimas.
 • Partnerystės link...

Puoselėdamos įvairių gebėjimų vaikų bendrąsias kompetencijas, inovatyvią pagalbą išbandėme ir sėkmingai taikėme praktiniame darbe (inicijavome ir organizavome renginius). Rekomenduojame priimti sėkmingą patirtį ir naudoti inovatyvią pagalbą vaiko gerovei.


Reviews (0)
Write a review