-10 %
Asta Šarkauskienė

Lengvoji atletika, 5 -8 kl. mokytojams

Voted 0
ISBN: 9786094810763
Author : Asta Šarkauskienė
Published: 2020
Number of pages: 86
Language: Lithuanian
Format: Hardback
Description

Šią metodinę knygą sudaro trys skyriai. I skyriuje pateikiama lengvosios atletikos rungčių klasifikacija ir jų apibūdinimas. II skyriuje aprašyta lengvosios atletikos rungčių technika ir jos mokymas bei pagrindinės varžybų taisyklės. III skyriuje aptariami lengvosios atletikos pamokos ypatumai.

Knyga „Lengvoji atletika“ skiriama pirmiausia 5-8 klasių fizinio ugdymo mokytojams. Buvo siekiama palengvinti 5-8 klasių mokinių lengvosios atletikos rungčių technikos mokymą ir tobulinimą tiems sporto specialistams, kurių sportinės patirties sąsajos su lengvąja atletika yra nedidelės. Knygoje aprašyta esminių lengvosios atletikos rungčių (tų, kurios įtrauktos į pagrindinės mokyklos ugdymo programą) technika, mokymo metodika, pagrindinės varžybų taisyklės. Technikos elementai iliustruoti nuotraukomis. Knyga skiriama taip pat ir mokiniams, jų tėveliams bei studentams - busimiesiems sporto specialistams.


Reviews (0)
Write a review