-10 %
Jurgita Barynienė

Iššūkiais grįstas mokymasis

Voted 0
ISBN: 9786090218266
Author : Jurgita Barynienė
Published: 2023
Publisher: Kauno technologijos universitetas
Number of pages: 102
Language: Lithuanian
Format: Paperback
Description
Iššūkiais grįstas mokymasis – tai inovatyvus į studentus orientuotas mokymosi metodas, leidžiantis spręsti realioje aplinkoje kylančius kompleksinius iššūkius, pasižymintis lygiaverte dėstytojo ir studento sąveika, skatinantis studentus bendradarbiauti tarpdisciplinėse bei tarpkultūrinėse komandose ir savarankiškai mokytis ne tik auditorijoje, bet ir už jos ribų. Knygoje atskleidžiama, kodėl iššūkiais grįstas mokymosi metodas yra aktualus ir prasmingas XXI a. besimokantiesiems, nurodomi tokio mokymosi etapai ir svarbiausi elementai. Pateikiami galimi mokymosi būdai naudojant technologijas, siūlomos sėkmingo iššūkiais grįsto mokymosi proceso organizavimo rekomendacijos. Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiami klausimai diskusijai, įvairios užduotys, kurias atliekant įtvirtinamos žinios ir gebėjimai, susiję su iššūkiais grįsto mokymosi metodo taikymu. Leidinys aktualus dėstytojams, mokytojams, aukštųjų mokyklų studentams, švietimo vadybininkams, nes suteikia informacijos apie į besimokantįjį orientuotą aktyvų mokymosi metodą, praturtina siekiančius žinių apie realių pokyčių skatinimą visuomenėje.

Reviews (0)
Write a review