-5 %
Rimvydas Skyrius

Verslo informacija: poreikiaiir tenkinimo keliai

Voted 0
ISBN: 9786094592560
Author : Rimvydas Skyrius
Published: 2013
Publisher: Vilniaus universiteto leidykla
Number of pages: 272
Language: Lithuanian
Format: Hardback
Description
Monografijoje ”Verslo informacija: poreikiai ir tenkinimo keliai” nagrinėjami verslo ir kitokios organizuotos veiklos informacijos poreikiai, jų tenkinimo keliai ir priemonės, informacinių technologijų vaidmuo. Daugiausia dėmesio ski­riama informacinių poreikių tenkinimo efektyvumui ir jam įtaką darantiems veiksniams, kurių poveikis įvairiose poreikių spektro dalyse yra nevienodas. Autoriaus atlikti tyrimai telkiami į sudėtingesnėje informacinėje veikloje kylančius poreikius, daugiausia siejamus su valdymo sprendimų parama ir verslo analitika. Remiantis tyrimų rezultatais apibrėžiami ir pagrindžiami efektyvaus informacijos poreikių tenkinimo principai ir informacinių technologijų potencialas sprendžiant esminius informacijos poreikių tenkinimo srities prieštaravimus. Monografija “Verslo informacija: poreikiai ir tenkinimo keliai” ski­riama tyrėjams, studentams ir dėstytojams, kuriems aktuali informacinių poreikių tenkinimo problematika. Ji gali būti naudinga ir praktikams – šiuolaikinių informacinių sistemų projek­tuotojams, diegėjams ir vartotojams, kurių interesai tiesiogiai susiję su monografijos proble­matika.

Reviews (0)
Write a review