Ištremti iš Tėvynės / Deported From Their Homeland

Voted 0
ISBN: 9786098298437
Published: 2023
Publisher: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
Number of pages: 572
Language: Lithuanian-English
Format: Hardback
Description

Leidinys „Ištremti iš Tėvynės. Tremtinių ir politinių kalinių nuotraukų albumas / Deported from the Homeland. Photo Album of Deportees and Political Prisoners“ skiriamas 2023 m. skelbtiems tremtinių ir politinių kalinių metams paminėti. 1940–1990 m. sovietų okupuotoje Lietuvoje nuo politinių represijų nukentėjo apie 300 tūkst. žmonių. Teroru siekta suardyti nepriklausomos Lietuvos visuomenės struktūrą, keisti krašto etninę sudėtį, eliminuoti iš visuomenės tiek okupaciniam režimui aktyviai besipriešinusius, tiek dėl savo socialinio statuso, giminystės ryšių „komunizmo statyboms“ netinkamus asmenis.

Albume pateikiama apie 700 nuotraukų, kuriomis nuosekliai rekonstruojami Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių likimai: patirtas teroras, prievartinis darbas sovietinėje pramonėje, taip pat išgyvenimo strategijos, tradicijų išsaugojimas, neginkluotas pasipriešinimas tremties vietose ir Gulago lageriuose, žuvusiųjų palaidojimo vietos. Leidinio tekstai parengti lietuvių ir anglų kalbomis.

------------------------------------------------------------------

The publication „Ištremti iš Tėvynės. Tremtinių ir politinių kalinių nuotraukų albumas / Deported from the Homeland. Photo Album of Deportees and Political Prisoners“ commemorates the Year of Deportees and Political Prisoners declared in 2023. Between 1940 and 1990, around 300 000 people suffered political repression in Soviet-occupied Lithuania. The terror was aimed at disrupting the structure of the independent Lithuanian society, changing the ethnic composition of the country, eliminating from the society both those who actively resisted the occupation regime and those who were unsuitable for building Communism due to their social status and kinship ties.

The album contains around 700 photographs, which consistently reconstruct the fates of Lithuanian deportees and political prisoners: the terror they experienced, forced labour in Soviet industry, as well as survival strategies, the preservation of traditions, the unarmed resistance in the places of exile and Gulag camps, and the burial places of the dead. The texts are in Lithuanian and English.

Sudarytojai: Benas Navakauskas, Birutė Panumienė, Violeta Jasinskienė, Elvyra Mickevič, Jolanta Sinkevičiūtė, Julita Milašiūtė


Reviews (0)
Write a review