-10 %
Laura Laurušaitė

Literatūra, mobilumas, imago. Lietuvių ir latvių XXI a. (e)migracijos patirtys

Voted 0
ISBN: 9786094252570
Author : Laura Laurušaitė
Published: 2019
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautos
Number of pages: 324
Language: Lithuanian
Format: Hardback
Description

Socialiai judriose Baltijos visuomenėse emigrantas virsta ne tik reikšmingu pomodernybės personažu, bet ir daugelio (e)mi-gracijos knygų veikėju. Kaip prie (e)migracijos reiškinio analizės gali prisidėti grožiniai tekstai ir literatūrinės projekcijos? Kokia tipologija ryškėja ištyrus daugiau kaip penkiasdešimt XXI a. ir latvių kūrinių (e)migracijos tematika? Literatūra, mobilumas, imago - ši trinarė pavadinimo struktūra pasirinkta kaip analizės branduolys. Mobilumas nurodo šiuo-laikini lietuvių ir judėjimą ir Įvaizdžių kaitą, literatūra - jų grožinę išraišką tekstuose, o imago žymi metodologinę kryptj - imagologiją, kuri padeda įvertinti, ką apie lietuvių ir latvių nacionalini charakteri mums pasako nusistovėję stereotipai apie kitas tautas, sovietinio mentaliteto reliktai, kintanti kalba ir net šiuolaikinių (e)migrantų fizionomija ir gastronominiai.“
Laura Laurušaitė


Reviews (0)
Write a review