Monika Žiūkaitė, Andrius Aleksandravičius

Susitikim Kaune. Let’s meet in Kaunas

Voted 0
ISBN: 9786098167825
Author : Monika Žiūkaitė, Andrius Aleksandravičius
Published: 2023
Publisher: Všį "Pasaulio lietuvių centras
Number of pages: 75
Language: Lithuanian-English
Format: Paperback
Description

„Susitikim Kaune" – tai žvilgsnis į Kauną per haiku akinius. Ši japonų poezijos forma telpa į tris kompaktiškas, nerimuotas eilutes ir 17 skiemenų. Knygoje kiekvienas haiku papildomas jį atspindinčia nuotrauka. Tad skaitytojas gali patirti Kauną per poezijos ir fotografijos darną, pajausti miesto atmosferą ir daugialypiškumą.

"Let's meet in Kaunas" is a look at Kaunas city through haiku glasses. This form of Japanese poetry fits into three compact, unrhymed lines and 17 syllables. In this book, each haiku is accompanied by a photo that reflects it. In this way, the reader can experience Kaunas through the harmony of poetry and photography, feel the atmosphere and diversity of the city.


Reviews (0)
Write a review