Dalia Tarandaitė (sud.)

Pranciškus Smuglevičius. Nuo a ntikinės Romos iki Vilniaus un

Voted 0
ISBN: 9786094261626
Author : Dalia Tarandaitė (sud.)
Published: 2022
Publisher: Lietuvos nacionalinis dailės
Number of pages: 164
Language: Lithuanian-English
Format: Paperback
Description

1807 m. rugsėjo 18d., mirus Pranciškui Smuglevičiui, miesto bendruomenė pagerbė tapybos profesoriaus atminimą visų Vilniaus bažnyčių varpų skambėjimu. To meto poetai palydėjo jį į amžinybę iš lūpų į lūpas kartojamomis ir prie universiteto durų prikaltomis eilėmis. Laurų vainikas buvo pinamas tam, kurias savo kūryboje sujungė Romą, Vilnių ir Varšuvą, lyg numatydamas Europos kultūros ateitį. Tos iškilmingos dienos aidai skamba ir šios knygos puslapiuose.

Lietuvos mokslų akademijos tikroji narė, dailės istorikė

dr. (hp) Rūta Janonienė, Vilniaus dailės akademija

When Franciszek Smuglewicz died on 18 September 1807, the community of Vilnius paid tribute to the memory of the professor by ringing the bells of all the churches in the city. Notable poets of the day accompanied him to eternity with verses that spread from mouth to mouth and were hung on the university door. A laurel wreath was made for the man whose work created links between Rome, Vilnius and Warsaw, as if anticipating the future of  European culture. The echoes of that solemn day are are still present in the pages of this book.

Dr. (hp) Rūta Janonienė, elected true member of the Lithuanian Academy of Sciences and art historian, Vilnius Academy of Arts


Reviews (0)
Write a review