-10 %
R.L. Izdelis

Kraštovaizdžio tvarkymas

Voted 0
ISBN: 9789955288541
Author : R.L. Izdelis
Published: 2011
Publisher: Technika
Number of pages: 160
Language: Lithuanian
Format: Paperback
Description

Mokomojoje knygoje nagrinėjami aktualūs kraštovaizdžio tvarkymo klausimai: Lietuvos kraštovaizdžio tipai ir jų formavimosi raida, kraštotvarkos samprata, jos objektai ir kryptys, kraštotvarkos ir aplinkosaugos ryšys, miestiškojo ir kaimiškojo kraštovaizdžio tvarkymas. Aptariama kraštovaizdžio vertybių samprata, jo estetinis rekreacinis vertinimas. Apžvelgiama labiausiai pažeisto kraštovaizdžio – karinių teritorijų – būklė, pateiktos metodikos nuostoliams, pažeidus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus, įvertinti. Analizuojamas kraštovaizdžio monitoringas, kraštovaizdžio politikos kryptys ir jų įgyvendinimas.

Mokomoji knyga skiriama aplinkos inžinerijos universitetinių studijų studentams, kurie rengiasi tapti kvalifikuotais inžinerinės krypties specialistais. Knyga galės naudotis įvairių sričių aplinkos inžinerijos studentai, dėstytojai, aplinkos apsaugos specialistai.


Reviews (0)
Write a review