-10 %
Kristijonas Donelaitis

Kristijonas Donelaitis. Raštai III tomas

Voted 0
ISBN: 9786094253416
Author : Kristijonas Donelaitis
Published: 2022
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautos
Number of pages: 198
Language: Lithuanian
Format: Hardback
Description

Laiškai ir laiškų fragmentai. Visokios patikimos žinios mano įpėdiniui. Gromata vieno gaspadoriaus būrams apie ganyklų perdalijimo naudą: dokumentiniai ir kritiniai leidimai, vertimai.

Šiame leidinyje „Kristijonas Donelaitis. Raštai, t. 3“ publikuojami Kristijono Donelaičio egodokumentinių tekstų ir vertimų dokumentiniai ir kritiniai leidimai, tekstų vokiečių kalba – vertimai. Skelbiami nauji vokiečių kalba parašytų tekstų vertimai. Egodokumentinius tekstus sudaro išlikę du pilni asmeniniai Donelaičio laiškai, žinomi laiškų fragmentai, autobiografinio pobūdžio tekstas vokiečių kalba būsimam Tolminkiemio parapijos kunigui „Visokios patikimos žinios mano įpėdiniui“ ir jo vertimas. Donelaičio vertimus sudaro vienintelis žinomas autoriui esant gyvam publikuotas jo tekstas – į lietuvių kalbą išverstas leidinys „Gromata vieno gaspadoriaus būrams apie ganyklų perdalijimo naudą“. Tai visi iki šiol žinomi Donelaičio egodokumentiniai tekstai ir vertimai.

Tomo įvade pateikti rankraštinių ir spausdintų šaltinių išoriniai ir vidiniai aprašai, tekstų kalbos ir rašybos ypatybės, pagrindinių leidimų charakteristika, tekstų rengimo principai, santrumpų sąrašai, šaltinių ir literatūros sąrašai. Šiuo leidimu Donelaičio egodokumentiniai tekstai ir vertimai skelbiami kaip ypatingos nacionalinės ir tarptautinės reikšmės kultūros paveldas.


Reviews (0)
Write a review