-5 %

Ka žemė bova brongesnė ož douna. II dalės

Voted 0
ISBN: 9786094207549
Published: 2022
Number of pages: 528
Language: Lithuanian
Format: Hardback
Description
Technologijos mokslų srities, Aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos mokslų krypties habilituotas mokslų daktarasm profesorius Donatas Butkus žemaitiškai parašė antrą knygą, pirmosios tęsinį - novelių romaną - Ka žemė bova brongesnė ož douna. Autorius rašo plungiečių patarme, panaudoja tame regione jau ir pamirštus žodžius ir posakius. Jeigu pirmojoje knygoje pagrindinė mintis yra žmonių gyvenimas Žemaitijos kaime tarpukario ir Antrojo pasaulinio karo laikotarpiais, tai antrojoje knygoje - pokario metais. Išryškintas kaimo žmonių troškimas įsigyti žemės, nes turint žemės buvo galima prasimaitinti, net ir praturtėti. Bet dideli žemės mokesčiai ir pyliavos bei prasidėjusi kolektyvizacija tuos siekius suardė. Romano herojai yra autoriaus artimieji, kaimynai ir amžininkai. Bet tai yra literatūriniai personažai, jų pavardės ir vardai bei gyvenamųjų vietovių pavadinimai yra išgalvoti. Žemaitijos kaimo žmonių tarpusavio santykiai šeimojem jų darbai, rūpesčiai atskleidžiami veinos šeimos gyvenimo ir bendravimo su kitomis šeimomis pavyzdžiu. Knygoje pasakojama apie kaime vykusius įvykius, jauno žmogaus augimą ir jo asmenybės formavimosi netolygumus, apie mokslo sistemą, net ir nepriteklių sąlygomis.

Reviews (0)
Write a review