-5 %
Vaižgantas

Vaižgantas. Raštai. T.25

Voted 0
ISBN: 9786094253409
Author : Vaižgantas
Published: 2022
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Number of pages: 624
Language: Lithuanian
Format: Hardback
Description
Knygoje skelbiama visa šiuo metu žinoma ir prieinama Juozo Tumo-Vaižganto epistolika, rašyta atskiriems asmenims ir įstaigoms, išskyrus kolekciją, kurią sudaro dukterėčių Bronės Mėginaitės-Klimienės ir Barboros Mėginaitės-Lesauskienės šeimoms rašyti laiškai. Į tomą įtraukta: laiškai, atvirlaiškiai, atvirukai, telegramos, per pasiuntinius keliavę ar namuose palikti laiškeliai-rašteliai, vizitinės kortelės, kvietimai, ant perlaidų kvitų gavėjui rašyti kvitai. Neįtraukti tarnybiniai raštai (prašymai, pareiškimai ir pasiaiškinimai) ir kitų asmenų rašyti laiškai, kurių lape yra Vaižganto prierašų. Vaižganto laiškai įvairiems asmenims išlikę netolygiai: nuo atskirą korespondencijos grupę sudarančio susirašinėjimo su Aleksandru Dambrausku-Adomu Jakštu iki pavienių laiškų atskiriems adresatams ar įstaigoms

Reviews (0)
Write a review