-10 %
Bronius Dobrovolskis (sud.)

Lietuvių kalbos skyrybos karto jimo pratimai

Voted 0
ISBN: 9786094252075
Author : Bronius Dobrovolskis (sud.)
Published: 2019
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautos
Number of pages: 126
Language: Lithuanian
Format: Paperback
Description
„Išsilavinusiam žmogui privalu gerai mokėti ne tik rašybą, bet ir skyrybą. Tik išsiugdęs reikiamus visų skyrybos ženklų vartojimo įgūdžius, jis galės aiškiai ir tiksliai raštu reikšti mintis, įtaigiai atskleisti įvairius jų atspalvius. Ugdantis kalbamuosius įgūdžius, neginčijamą reikšmę turi kartojimo pratimai.
Sudarant ir parenkant skyrybos kartojimo pratimus, stengtasi kuo įdėmiau atsižvelgti į mokinių poreikius, kurie ryškėja iš daromų skyrybos pražangų kuriamuose tekstuose, rašomuose diktantuose ir kt. Vienos tų pražangų padaromos dėl skyrybos žinių trūkumo, kitos atsiranda dėl to, kad patiriama sunkumų turimas žinias taikant: skyrybos ženklai parašomi ir ten, kur jų nereikia, o sudėtingesnės sandaros sakiniuose jie padedami ne visi.
Tiems, kurie yra kiek primiršę skyrybos dalykus, numatyti teminiai pratimai. Jie sudarys sąlygas prisiminti skiriamąsias konstrukcijas, jų skyrimo taisykles, užpildyti kitas žinių spragas.
Tiems, kurie skyrybos ženklus kartais parašo ir ten, kur jų nereikia, ir tiems, kurie ne visus juos padeda sudėtingesnės sandaros sakiniuose, teikiami atitinkami įvairiatemiai pratimai.
Šie pratimai turėtų tikti visiems, kurie norės pasikartoti ar atnaujinti skyrybos žinias, sutvirtinti jos įgūdžius.“
Sudarytojas

Reviews (0)
Write a review