-10 %
Vygantė Milašiūtė

Žmogaus teisės Europoje. Vadovėlis (#9)

Balsavo 0
ISBN: 9786090709108
Autorius : Vygantė Milašiūtė
Leidimo metai: 2023
Leidėjas: Vilniaus universiteto leidykla
Puslapių skaičius: 382
Leidinio kalba: Lietuvių
Formatas: Minkšti viršeliai
Aprašymas

Vilniaus universiteto vadovėlių ir mokomosios teisės srities literatūros serija.

Šis vadovėlis „Žmogaus teisė Europoje“ yra skiriamas studijuoti Vilniaus universiteto Teisės fakulteto tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės specializacijos studentams dėstomą žmogaus teisių Europoje dalyką. Pristačius tarptautinės viešosios ir Europos Sąjungos teisės lygmeniu Europoje vykdomam žmogaus teisių reguliavimui suvokti svarbius teorinius teiginius, aptariama globalioji tarptautinė žmogaus teisių apsaugos pagal tarptautinę viešąją teisę sistema. Toliau pristatomos Europos regione veikiančios tarptautinės žmogaus teisių apsaugos posistemės, išskiriant jas pagal tarptautinę organizaciją, su kuria jos siejamos, t. y. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos, Europos Tarybos ir Europos Sąjun¬gos žmogaus teisių apsaugos posistemės. Daugiausia dėmesio skiriama Europos Tarybos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai (EŽTK).

Šis vadovėlis „Žmogaus teisė Europoje“ nėra EŽTK komentaras, todėl EŽTK jame nėra nagrinėjama pastraipsniui. Konkrečiai EŽTK studijoms skiriama vadovėlio dalis sudaryta taip, kad studentai gautų susistemintų žinių apie EŽTK, kaip tarptautinės sutarties, ypatumus, joje numatytų teisių bruožus, šių teisių aiškinimo principus, EŽTK sukurtą priežiūros mechanizmą ir jo veikimo procedūrines nuostatas. Nagrinėja¬mi tarptautinės teisės sistemos atskirų dalių sąveikos klausimai, atkreipiant dėmesį į tai, kad EŽTK teisių turinys nustatomas atsižvelgiant ir į kitų tarptautinės ir regioninės žmogaus teisių apsaugos teisės aktų turinį. Taip pat nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės derinimo su EŽTK klausimai, pateikiama Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų bylose prieš Lietuvą pavyzdžių.


Atsiliepimai (0)
Palikite atsiliepimą