-10 %
Susarytoja dr. Galina Miškinienė

The Kitab of Ivan Lutskevich a Monument of Lithuanian Tatar Culture

Voted 0
ISBN: 9786094113017
Author : Susarytoja dr. Galina Miškinienė
Published: 2021
Publisher: Lietuvių kalbos institutas
Number of pages: 668
Language: English
Format: Hardback
Description

Ši knyga skirta vienam svarbiausių Lietuvos totorių rankraščių – Ivano Luckevičiaus kitabui (XVIII a. pirmoji pusė). Šiuo rankraščiu susidomėta XX a. pradžioje, jį radus Keturiasdešimt Totorių kaime. Surašytas trimis, o kartais ir keturiomis kalbomis, rankraštis yra savotiškas musulmonų katekizmas, kuriame pateikiama informacijos apie svarbiausias musulmonų šventes, šventus mėnesius, dienas ir naktis, Ramadano pasninką, maldas ir t. t.

2009 m. publikuotame leidinyje buvo pateiktas I. Luckevičiaus kitabo rankraštis su išsamiu įvadu, kitabo faksimile, transliteruotais tekstais, jų vertimu į lietuvių ir rusų kalbas, taip pat sąvokų, terminų, asmenvardžių ir vietovardžių rodyklėmis.

Šioje knygoje rasite papildytą įvadą, paremtą naujais tyrimais, transliteruotą tekstą, rankraščio vertimą į anglų kalbą, sąvokų ir terminų, asmenvardžių ir vietovardžių rodykles.


Reviews (0)
Write a review